Polski Związek Kajakowy

 • belgrad3.jpg
 • tacen12.jpg
 • Tula_Czaplicki.jpg
 • Borowska.jpg
 • Paszek_Iskrzycka.jpg
 • DSC_1832.jpg

Kontakt

 

Adres:

Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 WARSZAWA  

NIP 527-15-42-951

Telefony:

tel/fax +48 22 8371470
tel/fax +48 22 8374059

E-mail:

Prezes - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
biuro - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. XIII o/Warszawa
Filia w Warszawie
53124020341111000003070530

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek

    8:00 - 16:00

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Kajakowy z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji  społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025077, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: +48 22 837 14 70;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;

 • przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;

 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 • kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  u  Administratora,  którym  jest  pani Ewelina Fiks, możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

 • dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  wykonania  usługi  lub czynności  w  związku  z  którą  zostały  przekazane  oraz  przez  okres  wynikający  z  okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;

 • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów  :  Minister  Sportu  i  Turystyki,  Instytut  Sportu,  Polski  Komitet  Olimpijski, Polska  Agencja  Antydopingowa,  Centralny  Ośrodek  Medycyny  Sportowej,  Krajowych Federacji  Kajakowych  z  innych  państw  organizujących  zawody,  Międzynarodowej Federacji  Kajakowej  z  siedzibą  w  Szwajcarii,  podmiotom,  którym  PZKaj.  zleca wykonywanie  części  zadań,  instytucjom  publicznym  w  zakresie  prawem  wymaganym; informujemy  przy  tym,  iż  z  uwagi  na  brak  decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzającej odpowiedni  stopień  ochrony  w  niektórych  państwach  trzecich,  w  których  siedzibę  mają krajowe federacje, przekazanie danych do wskazanych krajów może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Partnerzy


 

Oficjalny dostawca medali
dla PZKaj

Programy kajakowe

Program edukacji kajakowej dla dzieci
www.akademiakajakowa.pl
 


 
Uwaga kluby kajakowe!
Program wsparcia dla klubów

 Najczęściej zadawane pytania

 


 

Obowiązkowy program dla stypendystów
„Selfie z Gwiazdą Sportu”

 


Rada ds. Kompetencji Sektora Sportowego

Komunikat

 

Kto nas odwiedza

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.