Polski Związek Kajakowy

  • Tula_Czaplicki.jpg
  • Paszek_Iskrzycka.jpg
  • DSC_1832.jpg
  • tacen12.jpg
  • Borowska.jpg
  • belgrad3.jpg

Opłaty

OBOWIĄZUJĄCE wysokości opłat 2017-2018

 

1. składka członkowska na 2018 rok - 300 zł

2. zaświadczenia o klasie sportowej i wynikach za sezon (od 2015 r.):
- od zawodnika - 35 zł
- do klubu za zaświadczenie zbiorcze - 100 zł

 

Potwierdzenie wyników sportowych:

Wniosek powinien zawierać: nazwę zawodów, miejsce, termin, konkurencję, zdobyte miejsce na zawodach, przynależność klubową zawodnika, cel wydania zaświadczenia.

 

Przykład:

Mistrzostwa Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.

I miejsce w konkurencji K1 200 m

 

Potwierdzenie klasy sportowej:

W przypadku potwierdzenia klasy sportowej prosimy podanie klasy, która ma zostać potwierdzona oraz wyniku za jaki została uzyskana.

 

Przykład:

Klasa „M” (Mistrzowska) za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.

 

Zaświadczenia wystawiane są do 7 dni roboczych.

 

3. licencje zawodnicze:
- przedłużenie licencji do 31.12.2018 r. – 5 zł
- młodzik, junior i junior młodszy – 20 zł
- senior – 50 zł
4. licencja sędziowska - 30 zł

5. licencja trenerska – 100 zł

6. licencja klubowa – 200 zł

   Duplikaty licencji – 2x opłata za licencję 

UWAGA!

Faktury za opłacone zaświadczenia oraz licencje wystawiane są na pisemny wniosek wpłacającego.

 

7. stawki za dobowe wypożyczenie sprzętu (obowiązują od 01.06.2017):

K-1, C-1     10 zł

K-2, C-2     15 zł

K-4, C-4     20 zł

Ergometr  10 zł

Ponton      30 zł

Ponton z silnikiem 60 zł

"Ogólne zasady wypożyczania sprzętu sportowego" czytaj

 

Wpłat należy dokonywać na konto:
53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 z odpowiednim tytułem przelewu (składka członkowska, licencja zawodnicza, trenerska, klubowa, sędziowska, klasa sportowa, za kogo).

Do wniosków należy dołączać potwierdzenie wpłaty.

 

 

Informacja dla stypendystów

 

Decyzją Zarządu z dnia 18.12.2015 r. została podjęta uchwała o pokryciu kosztów opłaty skarbowej przez zawodnika w wysokości 10 zł za każdorazowe wydanie decyzji o przyznaniu stypendium sportowego/zmiennej na wniosek PZKaj., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej. Opłata potrącana będzie przy wypłacie stypendium/zmiennej.

 

Partnerzy


 

Oficjalny dostawca medali
dla PZKaj

Programy kajakowe

Program edukacji kajakowej dla dzieci
www.akademiakajakowa.pl
 


 
Uwaga kluby kajakowe!
Program wsparcia dla klubów

 Najczęściej zadawane pytania

 


 

Obowiązkowy program dla stypendystów
„Selfie z Gwiazdą Sportu”

 


Rada ds. Kompetencji Sektora Sportowego

Komunikat

 

Kto nas odwiedza

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.